© 2016 Kalajoen seurakunta
WWW-sivut: Tietotemput Oy

Mikä lapselle nimeksi?

Kasteessa Jumala liittää ihmisen Jeesuksen Kristuksen yhteyteen ja hänen kirkkonsa jäseneksi, jolloin kastettava saa pelastuksen lahjan ja Pyhän Hengen. Kastetoimitusta nimitetään myös ristiäisjuhlaksi, sillä kasteen yhteydessä lapsen ylle piirretään ristinmerkki. Ristinmerkki kertoo, että lapsi on liitetty kristittyjen joukkoon.

Kaste perustuu ylösnousseen Kristuksen kirkolleen antamaan tehtävään, joka on kiteytetty kastekäskyssä:

"Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti."

(Matt. 28:19-20)

Ennen kastetoimitusta:

  • Yhteydenotto kirkkoherranvirastoon
  • Sovitaan kastepäivä ja paikka sekä kasteen toimittava pappi
  • Mikäli haluat sopia kastekeskustelun, voit soittaa papille

Lapsen nimen valinta
Nimilain mukaan etunimiä saa olla enemmän kuin yksi, mutta enintään kolme. Etunimen tulee olla muodoltaan ja kirjoitustavaltaan kotimaisen nimikäytännön mukainen

Kummien valinta
Kastettavalla tulee olla ainakin kaksi kummia, jotka ovat konfirmoituja evankelisluterilaisen kirkon jäseniä. Heidän lisäkseen kummeina voi olla luterilaisen kirkon kasteen (lapsikasteen) hyväksyvään muuhun kirkkoon tai uskonnolliseen yhteisöön kuuluvia henkilöitä.
Mihinkään kirkkoon tai uskonnolliseen yhteisöön kuulumaton ei voi toimia ”virallisena” kummina.

Rekisteröinti-ilmoituksen täyttäminen
Rekisteröinti-ilmoitukseen merkitään lapsen etunimet ja sukunimi, sekä kummien koko nimet ja kotiseurakunnat. Lomake täytetään, allekirjoitetaan ja annetaan papille.

Kastepöydän valmistelu

  • valkea liina
  • kastemalja
  • Raamattu
  • kynttilä
  • valkoinen liina lapsen pään kuivaamista varten
  • (kukkia)