© 2016 Kalajoen seurakunta
WWW-sivut: Tietotemput Oy

Viimeiselle matkalle

Läheisen ihmisen kuollessa suru varjostaa arjen. Kuitenkin voimme jättää niin oman kuin kuolleen läheisemme elämän Taivaan Isän käsiin. Ristin Herra Jeesus Kristus on voittanut kuoleman. Siinä on sarastus kirkkaudesta kuoleman ja lohduttomuuden läpi.

Surun keskellä tärkeää on ystävien ja läheisten tuki. Seurakunnan työntekijät ovat käytettävissä niin hautajaisten suunnitteluun ja toteutukseen kuin muunkinlaisen tuen tarpeeseen. 

Hautajaiset antavat tilan yhdessä suremiseen ja keskinäiseen lohdutukseen. Yhteisestä ajasta kiitollisena voidaan saattaa läheinen viimeiselle matkalle. Poisnukkunutta läheistä voi hyvästellä tutuin virsin ja raamatunkohdin. 


Käytännön vinkkejä

Seuraavassa muutamia käytännöllisiä ohjeita, mitä tulisi tehdä, kun viimeistä matkaa järjestellään.
 

  • Ilmoitus kirkkoherranvirastoon, jossa sovitaan mm. sanomakellojen soitosta ja siunauspäivästä. 
  • Arkun hankkiminen hautaustoimistolta. Samalla sovitaan, milloin vainaja siirretään kappelin tai tapulin ruumiskylmiöön. Sairaalassa voidaan veisata virsi tai lukea rukous. Kantajia arkun siirtoon tarvitaan neljä tai kuusi. 
  • Hautapaikka sovitaan hautausmaalla seurakuntamestarin kanssa. Hänen kanssaan sovitaan havujen tuomisesta ja haudan peittämisestä. 
  • Kuolinilmoitus lehteen annetaan joko ennen hautausta, jolloin siinä voi samalla kutsua ystäviä siunaus- ja muistotilaisuuteen. Jos hautaan siunaaminen tahdotaan toimittaa vain lähimpien läsnä ollessa, laitetaan lehti-ilmoitus vasta siunauksen jälkeen. 
  • Siunaustilaisuudessa seistään arkkua kirkkoon tuotaessa. Siunaustilaisuuden lopuksi lasketaan kukat, lähimmät omaiset ensin. Jos sotien veteraanit laskevat oman havuseppeleensä, on heidän vuoronsa viimeisenä ja he sijoittavat seppeleen arkun jalkopäähän. Loppuvirren jälkeen otetaan kukat arkulta ja viedään arkkua seuraten hautausmaalle. 
  • Muistotilaisuus voidaan järjestää kotona, seurakunnan tiloissa tai muissa yleisissä tiloissa. Seurakunnan tiloja käytettäessä emäntien kanssa on hyvissä ajoin sovittava tarjoilun järjestelyistä. 
  • Kiitos tehdään kirkossa hautausta seuraavana sunnuntaina. Jos tästä tavasta halutaan poiketa, on siitä sovittava kirkkoherranvirastossa. Kun esirukouksen yhteydessä luetaan omaisen nimi kirkossa, voidaan vanhan tavan mukaan silloin nousta seisomaan lyhyen musiikin ja rukouksen ajaksi. Yleensä tämä koskee vain lähimpiä omaisia.