© 2016 Kalajoen seurakunta
WWW-sivut: Tietotemput Oy

Sähköinen asiointi

Seurakunnan jäsenet voivat tilata virkatodistuksen tai sukuselvityksen kirkkoherranvirastosta. 
Todistuksen voit tilata puhelimitse, kirjeitse, allaolevalla virkatodistustilauslomakkeella tai käymällä henkilökohtaisesti kirkkoherranvirastossa.

Sähköinen lomake:

Virkatodistusten tilauslomake (SSL-suojattu yhteys)

VIRKATODISTUS JA SUKUSELVITYS
Kun tarvitset virkatodistusta, voit tilata sen sähköisesti tältä sivulta tai ottamalla yhteyttä kirkkoherranvirastoon.
Virkatodistus elävästä henkilöstä, suoraan seurakunnan jäsenrekisteristä tulostettuna, on maksuton. Passia ja ajokorttia varten ei enää nykyisin tarvita virkatodistusta.
Niin sanottu ”elää-todistus” tilataan siitä seurakunnasta, jossa henkilö on kirjoilla.

Sukuselvityksen voit tilata ottamalla yhteyttä kirkkoherranvirastoon.
Vainajasta tilataan sukuselvitys perunkirjoitusta varten siitä seurakunnasta, jonka jäsen vainaja oli kuollessaan. Tämä todistus kattaa vainajan perhesuhdetiedot kuolemaa edeltävältä ajalta takautuvasti 1.10.1999 asti. Vainajasta ei tarvitse tilata erillisiä todistuksia mahdollisista muista Suomen ev. lut. kirkon seurakunnista, joissa hän on ollut jäsen 1.10.1999 jälkeen. Todistukset vainajasta 1.10.1999 edeltävältä ajalta tilataan niistä ev. lut. seurakunnista tai muista rekistereistä, joissa hän on tuolloin ollut kirjoilla.
Sukututkimuksia varten laadittavia sukuselvityksiä tehdään henkilöresurssien sallimissa rajoissa. Todistusten toimitusajat saattavat olla pitkiä.

HINNAT
Kirkkohallitus on kirkkolain (1054/1993) 16 luvun 11 §:n 2 momentin, sellaisena kuin se on laissa 787/2010, nojalla määrännyt seuraavaa:
1 §
Maksuttomat todistukset
Kirkon yhteisestä jäsentietojärjestelmästä henkilön oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi tulostettu seurakunnan jäsenen yksittäisiä tietoja koskeva todistus (elää-todistus) on maksuton.
2 §
Maksulliset todistukset
Todistuksesta peritään maksu seuraavasti:
1) kirkon yhteisestä jäsentietojärjestelmästä tulostetusta muusta kuin 1 §:ssä tarkoitetusta todistuksesta 8 euroa;
2) manuaalisesti laaditusta todistuksesta:
a) 8 euroa, jos siihen haetaan tietoa perhelehdistä;
b) 8 euroa, jos siihen haetaan tietoa kirjamuotoisista kirkonkirjoista ja tiedot koskevat todistuksen päähenkilön yksittäistä avioliitto-, muutto- tai kuolintietoa tai kirkollista toimitusta;
c) 30 euroa muusta kuin b alakohdassa tarkoitetusta kirkonkirjojen tietojen perusteella laaditusta todistuksesta; jos samansisältöisiä todistuksia tilataan kaksi tai useampia eri käyttötarkoituksiin, ensimmäisestä todistuksesta peritään 30 euroa ja jokaisesta seuraavasta 8 euroa;
3) sukututkimusta varten laadittavasta todistuksesta 30 euroa; jos laatimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, veloitetaan lisämaksuna jokaiselta alkavalta 30 minuutin jaksolta 15 euroa;
4) tieteelliseen tutkimukseen annettavasta todistuksesta 30 euroa; jos laatimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, veloitetaan lisämaksuna jokaiselta alkavalta 30 minuutin jaksolta 12 euroa;
5) kirkkoherranviraston tai keskusrekisterin hallussa olevan sukuselvitystoisteen kopiosta 8 euroa sivulta.
Todistus on 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla manuaalisesti laadittu silloin, kun siihen on haettu tietoa muusta rekisteristä kuin kirkon yhteisestä jäsentietojärjestelmästä tai kun todistus käyttötarkoituksensa vuoksi muutoin edellyttää erikseen laatimista.
3 §
Muut maksut
Maksullisen todistuksen lähettämisestä postitse peritään toimitusmaksua 5,50 euroa, joka sisältää laskutuksen ja postituksen. Postiennakolla lähetettävästä todistuksesta peritään postiennakkomaksu. Todistuksen lähettämisestä ulkomaille peritään lisäksi posti- ja pankkipalvelumaksut. Jos lasku lähetetään asiakkaan pyynnöstä eri osoitteeseen kuin todistus, veloitetaan laskun lähettämisestä 5,50 euroa. Maksukehotuksesta veloitetaan 5 euroa.
4 §
Voimaantulo
Tämä päätös tulee voimaan 15 päivänä huhtikuuta 2014, ja sillä kumotaan kirkkohallituksen 21 päivänä tammikuuta 2014 antama päätös kirkonkirjoista luovutettavista tiedoista perittävistä maksuista (kirkon säädöskokoelma nro 115).
Kirkkohallituksen kirkkolain (1054/1993) 16 luvun 11 §:n 2 momentin, sellaisena kuin se on laissa 787/2010, nojalla tekemän päätöksen mukaisesti
muutetaan kirkonkirjojen tietojen luovuttamisesta perittävistä maksuista 1 päivänä huhtikuuta 2014 annetun kirkkohallituksen päätöksen 2 §:n 1 momentin 1, 2 ja 5 kohta sekä 3 §:n 3, tämä päätös tulee voimaan 1. päivänä kesäkuuta 2015.

TOIMITUSAIKA
Virkatodistus henkilökohtaisilla tiedoilla toimitetaan heti, sukuselvityksen toimitusaika vaihtelee päivästä kahteen viikkoon.

Lisätiedot:
Kirkonkirjojen tietojen luovuttamisesta perittävät uudet maksut 1.6.2015

Kirkkohallituksen päätös kirkonkirjojen tietojen luovuttamisesta perittävistä
maksuista annetun kirkkohallituksen päätöksen muuttamisesta