© 2016 Kalajoen seurakunta
WWW-sivut: Tietotemput Oy

Rippikoulu

RIPPIKOULUT KALAJOELLA 2017

Rippikoulu on osa kirkon kasteopetusta. Rippikoulussa syvennytään kristillisen uskon sisältöön ja pyritään siihen, että nuori pääsisi mukaan seurakunnan toimintaan ja löytäisi kristittynä nuorena oman paikkansa seurakunnassa.
 

Rippikouluun ilmoittaudutaan paperisella lomakkeella, joka palautetaan 30.9.2016 mennessä nuorisotyönohjaajalle tai kirkkoherranvirastoon. Rippikouluryhmät pyritään muodostamaan rippikoululaisten toiveiden mukaan. Tieto omasta rippikouluryhmästä ilmoitetaan valintakirjeessä lokakuún aikana. Leirien hinta on 80e ja päivärippikoulun 40e.

 

Talviripari (lasketteluripari)
Viikonloppujakso: 28.-29.1.2017 Kalajoen seurakuntakodilla
Leirijakso: 4.-10.3.2017 Pikku-Syötteellä, Pudasjärvellä
Konfirmaatio: 12.3.2017 Kalajoen kirkossa
Rippikoulutiimi:
Kari Lauri p. 044 7229000, kari.lauri@evl.fi
Annika Lähteenmäki p. 044 7229009, annika.lahteenmaki@evl.fi

Syöte
Viikonloppujakso: 6.-7.5.2017 Kalajoen seurakuntakodilla
Leirijakso: 4.-10.6.2017 Pikku-Syötteellä, Pudasjärvellä
Konfirmaatio: 11.6.2017 Kalajoen kirkossa
Rippikoulutiimi:

Ruona I
Viikonloppujakso: 1.-2.4.2017 Himangan seurakuntakodilla
Leirijakso: 4.-10.6.2017 Ruonan leirikeskuksessa, Himangalla
Konfirmaatio: 11.6.2017 Himangan kirkossa
Rippikoulutiimi:

Ruona II
Viikonloppujakso: 8.-9.4.2017 Kalajoen seurakuntakodilla
Leirijakso: 10.-16.6.2017 Ruonan leirikeskuksessa, Himangalla
Konfirmaatio: 18.6.2017 Kalajoen kirkossa
Rippikoulutiimi:

Päivärippikoulu
Viikonloppujakso: 13.-14.5.2017 Kalajoen seurakuntakodilla
”Leiri”jakso: 3.-8.7.2017 Kalajoen seurakuntakodilla
Konfirmaatio: 9.7.2017 Kalajoen kirkossa
Rippikoulutiimi:

Lisäksi Kalajoen seurakunta järjestää yhteistyössä Kalajoen Kristillisen Opiston kanssa Liikuntarippikoulun. Leirijakso on 30.7.-5.8.2017 Kalajoen Kristillisellä Opistolla + konfirmaatio 6.8.2017 Kalajoen kirkossa, hinta 600e. Ilmoittautuminen ja tiedustelut p. 08 4639200 tai toimisto@kkro.fi. Ilmoittautumiset 15.10.2017 mennessä.

 

Rippikoulu on kestoltaan vähintään puoli vuotta. Viikonloppu- ja leirijakson lisäksi siihen sisältyy seurakunnan elämään osallistumista ja tutustumista. Tätä varten rippikoululaiset saavat rippikoulukortin, joka sisältää jumalanpalveluksiin, nuorten toimintaan ja muihin seurakunnan tilaisuuksiin osallistumista.
 

Rippikoulukortin käyttöohje:

- Kun menet jumalanpalvelukseen, jätä korttisi pääoven luona olevaan laatikkoon (Kalajoen kirkko). Raution kirkossa pyydä merkki korttiisi suntiolta jumalanpalveluksen lopuksi.

- Istuthan jumalanpalveluksen aikana kirkon alaosassa. Älä mene parvelle!

- Eri tilaisuuksista saat merkin korttiisi aina tilaisuuden pitäjältä! Pyydä korttiisi tilaisuuden nimi, pitäjän nimi ja ammatti sekä päivämäärä.

- Merkin saa ev.lut. kirkon toiminnasta.

- Jos et pääse yhteisesti sovittuun oman ryhmäsi tapaamiseen, sovi uusi ajankohta rippikouluopettajasi kanssa.


 

Rippikoulussa opeteltavat ulkoläksyt:

  • Uskontunnustus
  • Isä Meidän –rukous
  • Herran siunaus
  • Kaste- ja lähetyskäsky
  • Pienoisevankeliumi
  • 10-käskyä

Tärkeitä ajankohtia:

 

NUORTEN VIIKKOTOIMINTA KALAJOELLA

Avoimet ovet:
Keskiviikkoisin klo 18-21.00 Artoksessa (ellei ole Nuorten iltakirkkoa)
 

Nuorten iltakirkko:
Keskiviikkoisin, kerran kuukaudessa Kalajoen Kristillisellä Opistolla.

Nuortenilta:
Lauantaisin Artoksessa klo 18-21.00

Nuorisotila Artos sijaitsee Kalajoen seurakuntakodilla, Seurakuntatie 1.

 

NUORTEN VIIKKOTOIMINTA HIMANGALLA

Nuortenillat Himangan seurakuntakodilla parittomilla viikoilla, perjantaisin klo 20.

 

Tarkemmat tiedot ja muun nuorten toiminnan löydät täältä:
 

Kalajoki: http://www.kalajoenseurakunta.fi/toiminta/

Himanka: http://www.kalajoenseurakunta.fi/rippikoulu_ja_nuorten_toim/

 

RIPPIKOULUPYHÄ 29.1.2017

Rippikoululaisten ja heidän vanhempiensa yhteinen kirkkopyhä. Lisätietoa tulee kirjeitse lähempänä ajankohtaa.


 

Muuta tietoa Kalajoella rippikoulun käyville:

- Leirikirje lähetetään ennen viikonloppuleiriä ja leirijaksoa.
- Rippikoulujen hinta on 80e/leiri tai 40e/päivärippikoulu

HUOM!!
Mikäli sinulla on taloudellisia vaikeuksia rippikoulun rmaksun suhteen, ota yhteys Kari Lauriin p. 044 7229000

 

Tiedoksi muualla rippikoulun käyville:

Järjestön toteuttama rippikoulu on osa kirkon rippikoulutyötä ja sitä tehdään tuomiokapitulin myöntämällä luvalla. Opetus pohjautuu rippikoulusuunnitelmaan 2001. Se mukaan seurakuntayhteysjakson laajuus on 8-16 tuntia ja sen toteuttamisesta vastaa nuoren kotiseurakunta. Tämä perustuu ajatukseen, että rippikoulun on seurakunnan koulu ja seurakuntayhteysjakso vahvistaa nuoren yhteyttä hänen omaan kotiseurakuntaansa.

Seurakunta on laatinut suunnitelman seurakuntayhteysjakson toteutustavasta ja tehtävistä joka on tasapuolinen kaikille Kalajoen seurakunnan rippikoululaisille. Tavoitteena on, että nuori löytää oman paikkansa kotiseurakunnasta.

Muualla rippikoulun käyvät nuoret tarvitsevat virkatodistuksen. Virkatodistuksen saa virastokäynnin yhteydessä täyttä rippikoulukorttia vastaan. Järjestöjen rippikoulut hyödyntävät rippikouluissaan nuorten erilaisia kokemuksia kotiseurakunnistaan.

Kirkkomme rippikoulutyötä tekevät järjestöt, jotka ovat sitoutuneet edellä mainittuun:

- Församlingsrörbundet                                       - Esikoislestadiolaiset

- Herättäjä-Yhdistys                                           - Kansan Raamattuseuran Säätiö

- Lestadiolainen Uusheräys                                 - Lähetysyhdistys Rauhan Sana

- Länsi-Suomen Rukoilevaisten Yhdistys            - Nuorten Keskus

- Suomen Evankelisluterilainen Opiskelija- ja Koululaislähetys

- Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys

- Suomen Karmel-yhdistys                                  - Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys

- Suomen Lähetysseura                                       - Suomen Merimieskirkko

- Suomen NMKY:n liitto ry:n jäsenyhdistykset

- Suomen Raamattuopiston Säätiö                       - Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys

- Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland

 

Mikäli haluat tulla konfirmoiduksi Kalajoella, ole yhteydessä kirkkoherra Kari Lauriin p. 044 7229000

Rippikouluikäisille on avattu uusi sivusto ripari.fi. Klikkaa logoa!